Jak se učit Taijiguan dr. Yang Jwing Ming

Zda se člověk něco naučí, či nikoli, záleží na jeho přístupu a vážnosti. Nejprve se musí rozhodnout, aby se to naučil, a poté musí mít silnou vůli naplnit svůj záměr. Potřebuje vytrvalost a trpělivost, aby vydržel až do konce. I když má člověk všechny tyto ctnosti, jeho úspěch se může stále lišit od úspěchu jiného člověka, který má stejné vlastnosti a osobnost. Rozdíl je způsoben jeho způsobem učení. Pokud člověk procvičuje a pak přemýšlí o každé nové věci, kterou se naučil, a stále se vrací k výzkumu a zvládne to, bude přirozeně lepší než ten, kdo nikdy nezkoumá, co se naučil.

Teorie taijiquan je hluboká a hluboká. Postupné uchopení klíče umění a „vstup do chrámu“ trvá mnoho let učení, výzkumu, přemýšlení a praxe. Čím více se však naučíte, tím menší je pravděpodobnost, že budete rozumět. Je to jako bezedná studna nebo nepřetržitě tekoucí řeka. Existuje starodávný seznam pěti mentálních klíčů, které student taijiquan potřebuje, aby dosáhl vyšších úrovní umění. Říká se: 1. Studujte na šířku a do hloubky (博學); 2. Vyšetřovat (審問); 3. Pečlivě uvažujte (慎思); 4. Jasně rozlišovat (明辨); a 5. Pracujte vytrvale (篤行). Pokud dodržíte tento postup, můžete se naučit cokoli, dokonce i to, jak se stát moudrým a znalým člověkem.

Kromě výše uvedeného přístupu k učení je dobrý mistr také důležitým klíčem k učení vysokého umění taijiquan. V Číně se říká: „Žák se ptá a hledá mistra po dobu tří let a mistr bude žáka testovat po dobu tří let.“ Říká také: „Žák by raději strávil tři roky hledáním dobrého pána, než aby se tři roky učil od nekvalifikovaného.“

Učte se od dobrého mistra Taijiquan

Dobrý mistr, který umění rozumí a učí ho svým studentům, je klíčem k přeměně skály na kus zlata. Je to učitel, který vás dovede ke dveřím nejkratší možnou cestou a pomůže vám vyhnout se plýtvání časem a energií. Říká se: „Ke vstupu do dveří a vedení po cestě je potřeba ústní poučení; cvičit bez přestání, cestou je individuální praxe.“ Říká se také: „Slavní mistři vytvářejí skvělé učedníky.“ Na druhou stranu dobrý mistr také posoudí, zda žák stojí za to, aby trávil čas a energii učit. Student může být inteligentní a na začátku tvrdě trénovat a později změnit svůj postoj. Student, který praktikuje, uvažuje, pokorně se ptá a zkoumá sám, bude přirozeně dobrým nástupcem tohoto stylu.

V posledních sedmdesáti letech od popularizace taijiquanu bylo vydáno mnoho dobrých knih a dokumentů o vnitřním kung-fu. Upřímný praktikující taiji by je měl shromažďovat a číst. Knihy jsou záznamem mnoha let učení, studia a výzkumu. Pokud nevíte, jak tuto literaturu využít ve svůj prospěch, jistě ztratíte více času a energie tím, že budete zmateně bloudit. Neměli byste však úplně věřit tomu, co říká každá kniha. To, co je psáno, jsou pouze názory a osobní zkušenosti autora. Měli byste číst široce, zkoumat a potom jasně rozlišovat mezi hodnotnými, a ne tak hodnotnými. Pokud to uděláte dobře, můžete minimalizovat zmatek a vyhnout se bloudění příliš daleko od správné cesty.

Kromě toho byste měli využít semináře, letní tábory a další způsoby, jak kontaktovat zkušené mistry. Tímto způsobem můžete zachytit mnoho klíčových bodů a získat cit pro mnoho věcí, o kterých jste možná jen četli. Ale nezapomeňte, že musíte vše prozkoumat sami a velmi podrobně, abyste dosáhli hlubšího pochopení tohoto umění. Říká se tedy: „Nikdy se nechceš vzdát svého hrdla; zpochybňuj každého talentovaného člověka na nebi i na zemi. Pokud se tě někdo zeptá: jak lze dosáhnout tohoto velkého úspěchu, odpovědí je venku i uvnitř, jemné a hrubé, nic se nesmí opomenout.

Postup učení taijiquan

Když se naučíte vnitřní umění, jako je qigong nebo taijiquan, měli byste vždy dodržovat výcvikové postupy. Na začátku byste měli věnovat pozornost pohybům a snažit se být co nejpřesnější. Základní matrice byla vytvořena a zažita mnoha moudrými průkopníky taijiquanu. Teprve poté, co dovedete tyto pohyby zvládnout, budete na správné cestě k učení taijiquan. Kromě toho se musíte také naučit fyzicky relaxovat na hluboké úrovni, abyste se udrželi ve svém středu a vytvořili tak fyzický a psychický kořen. Tento proces se nazývá regulace těla ( tiao shen, 調 身). Teprve poté, co jste dosáhli fáze regulace bez regulace, měli byste přejít do další fáze. Zatímco trénujete na této úrovni, nebudete muset neustále vědomě regulovat tělo, protože jste si již zvykli a můžete vykonávat své fyzické formy přirozeně. To je míněno výrazem „regulace bez regulace“.

Dýchání pro zdraví; Bojová umění

Dalším krokem je naučit se koordinovat dech s pohyby. Při správné koordinaci dechu můžete relaxovat hlouběji, což vám umožní přivést mysl do klidnějšího stavu. Toto je krok regulace dýchání (tiao xi , 調 息). Měli byste cvičit, dokud nebude tento proces zautomatizován tedy bez kontroly vědomé mysli, tím se naplní princip regulace bez regulace. Vaše dýchání musí být přirozené, hladké, hluboké, štíhlé a klidné. Jakmile dosáhnete této fáze, vytvoříte dobré prostředí pro svou mysl moudrosti k regulaci emoční mysli ( tiao xi , 調 心).

Pokud cvičíte taijiquan jen pro relaxaci a zdraví, i tehdy byste se měli naučit mít pod kontrolou svou mysl, tím si osvojíte, jak vést qi do středů dlaní a chodidel. Tomu se říká dýchání čtyřmi branami (si xin hu xi , 四 心 呼吸). Můžete také vést qi ke kůži a dále, abyste si vylepšili svoji qi strážce. To posílí váš imunitní systém a zvedne vašeho ducha.

Pokud však cvičíte taijiquan pro bojová umění, musíte se naučit používat svou mysl k vedení qi do paží pro provádění technik a do nohou pro zakořenění. Abyste mohli účinně projevovat sílu, musíte si vybudovat pocit nepřítele. Za tímto účelem si představujete, že se nacházíte v bojové situaci, a každou ze svých provedených technik se snažíte bránit před nepřítelem. Musíte mít pocit kontrolované naléhavosti, protože v takové bojové situaci musíte být klidní a ostražití aby vás neovládl stav paniky. Pouze tréninkem všech svých technik s tímto smyslem pro nepřítele získáte své dovednosti na úroveň, která vám bude užitečná ve skutečné nouzi. Musíte znát bojové aplikace každého pohybu, aniž byste museli zastavovat a přemýšlet. Tyto bojové aplikace jsou podstatou a kořenem taijiquanu.tiao qi , 調 氣).

Konečně vaším konečným cílem v praxi taijiquan je harmonizovat vaši energii s energií přírodního vesmíru. K dosažení tohoto cíle musíte regulovat svého ducha (tiao shen , 調 神) do pevného, ​​silného, ​​mírumilovného a osvíceného stavu. Teprve potom můžete dosáhnout konečné kultivace Taa: sjednocení nebe (tj. Vesmíru) a lidstva ( tian ren he yi , 天人合一). Když se dostanete do této fáze, zjistíte, že i váš účel studia taijiquanu, samotné ego, které má touhu učit se a zdokonalovat se samo rozpustí v principech taiji.

Taijiquan je cesta k pochopení života a porozumění vesmíru. Když se přiblížíte svému cíli, zjistíte, že vaše motivace učit se bojovým uměním je sublimována a zdraví vašeho těla, mysl a ducha lze sjednotit a udržet bez vědomého úsilí.

Napsat komentář