Taiji-guan (Taichi)

Cvičení Taiji-guan učí člověka uvolněnému, vyváženému a nenásilnému pohybu. Tělo se při něm zbavuje nadbytečného napětí a stresu a vitální energie Čchi začíná znovu harmonicky proudit. To přispívá k výraznému zlepšení pocitového komfortu nejen ve fyzické, ale i duševní oblasti. Taiji-guan je neodmyslitelně spojen s přirozeností a krásou, kterou obdivujeme ve vrcholném umění, anebo panenské přírodě. Můžete začít kdykoli a kdekoli, protože čínská cvičení jsou prakticky bez nároků na vybavení, věk a prostor.

O taijiguanu více.

Pokud chceme ozdravit své tělo, zklidnit mysl a obnovit přetíženou psychiku,

potřebujeme nejen pravidelně cvičit, ale souběžně s tím se seznamovat se základními principy a postupy. V případě taiji jsou nejdůležitější pozornost a uvolnění. Pozornost je kvalitou JANG a je mužská, uvolnění je kvalitou JIN a je ženská. Pokud se v těchto dvou kvalitách upevníme a naučíme se s nimi pracovat souběžně, máme ideální podmínky pro výcvik tzv. formy. Forma se skládá z celé řady pohybů a pozic, které se provádějí v předepsaném pořadí a rytmu. Prvoplánově nás učí rovnováze a koordinaci, v pozdějších fázích je nástrojem k projevu a přenosu síly. Díky zdokonalování formy se nám mnohem lépe daří udržovat pozornost v těle a tím se obnovuje energie a upevňuje zdraví. Další charakteristikou cvičení taiji je plynulost a nenásilnost. Díky nim se naše klouby a páteř stávají pohyblivější, pohyby ladnější a proud vitální energie silnější. Pokud u cvičení vydržíme, po několika měsících odezní chronické potíže a my se budeme moci naplno věnovat svému pokroku a studiu.

Blahodárný účinek Taiji se odhaluje,

pokud nastolíme souladný vztah mezi všemi dohledatelnými částmi a zrušíme mezi nimi jakýkoli rozpor. Na fyzické úrovni je tím míněna především horní a dolní části těla, které bývají energeticky oddělené. To způsobuje nadměrnost v hrudi a hlavě a nedostatečnost v pase a nohách. Tento nesoulad má na svědomí celou řadu negativních důsledků. Mezi ty méně závažné patří například špatná koordinace rukou a nohou, mezi závažnější patří nadměrná zátěž oběhového systému, hlavy a vnitřních orgánů.

Taiji je životodárný pramen univerza, Guan velmi účinná forma defenzivní sebeobrany.


Proto je Taiji-guan nejen harmonizačním cvičením, ale zároveň bojovým Čchi-kungem. Opět se zde setkává mužská a ženská polarita a pokud by tomu tak nebylo, ztratil by Taiji-guan svou původní rovnováhu. Ženský princip se odhaluje v harmonii a zdraví, mužský v obranyschopnosti a síle. Čhi-kung obecně znamená dovednost pracovat s energií a to buď v oblasti harmonizace – zdraví, anebo sebeobraně – boje. V obou případech učí nejen konkrétním technikám, ale zároveň způsobům jak pracovat s energií, která má v rozdílných situacích rozdílné kvality. Tím se z Taiji-guanu může stát univerzální a nadčasové umění použitelné ve všech oblastech každodenního života.

Zdravotní Čchi-kung můžeme přirovnat k pěstování krásné květiny v ideálních podmínkách; Sebeobrana Taiji-guan ji vystavuje zátěži každodenního života, aby zesílila a stala se odolnou. JIN a JANG tak nacházejí svou rovnováhu.

Benefity čínských cvičení jsou nedozírné a jejich dosažení je tajemné.

To nejpodstatnější je mysl, energie a tělo, tři poklady tao. Jen v jejich souladném působení nacházíme radost a své pravé místo na zemi. Tělo bez mysli se propadá na animální, pudovou úroveň, mysl bez těla se ztrácí v subjektivitách chaosu. Jen spojením těla a mysli vzniká celistvost a spolu s ní objektivní nepřenosná zkušenost. To je Zen. Pokud člověk žije tímto způsobem, nežije iluzemi své mysli, ale svou realitou, nebe a země se v něm setkávají a on je v souladu s Tao. Pokud je tento princip narušen, všechno co člověk dělá a kam směřuje se nachází v úpadku. Na cestě života odhalujeme, že Taiji není předmětem studia, nebo něčím, co by prostřednictvím Taiji-gunau bylo prospěšným se naučit, Taiji je především naší podstatou a pokud tyto proměny vnímáme, budeme sami se sebou navždycky v pohodě.