Taiji-guan (Tchaj-Ti)

Cvičení Taiji-guan učí člověka uvolněnému, vyváženému a nenásilnému pohybu. Tělo se při něm zbavuje nadbytečného napětí a stresu a vitální energie Čchi začíná znovu harmonicky proudit. To přispívá k výraznému zlepšení pocitového komfortu nejen ve fyzické, ale i duševní oblasti. Taiji-guan je neodmyslitelně spojen s přirozeností a krásou, kterou obdivujeme ve vrcholném umění, nebo panenské přírodě. Můžete začít kdykoli a kdekoli, protože čínská cvičení jsou prakticky bez nároků na vybavení, věk a prostor. Jediné co potřebujete je doopravdy chtít.

O taijiguanu více.

Pokud chceme ozdravit své tělo, zklidnit mysl a obnovit přetíženou psychiku,

potřebujete dát tělu vyvážený pohyb a mysli klid. Uchopit pozornost, která je kvalitou JANG a spojit ji s vnímáním, které je kvalitou JIN. Tyto dvě kvality v sobě upevníme nácvikem tzv. formy. Forma se skládá z celé řady pozic a pohybů, které byly vytvořeny tak, aby se tělo otevřelo a energie čchi mohla volně proudit. Prvoplánově nás učí rovnováze a koordinaci, v pozdějších fázích je nástrojem projevení síly. Díky pravidelnému opakování forem se začíná dařit udržovat pozornost v těle a tím se naše energie uchovává a zdraví upevňuje. Dalším charakteristickým znakem cvičení Tchaj-Ti je plynulost a nenásilnost. Tyto kvality však nejsou výtvorem těla, nýbrž ztělesněním reality naší mysli. Díky tomu se naše klouby stávají pohyblivější, pohyby ladnější a naše psychika vyrovnanější a stálejší. Pokud překonáte počáteční nezdary, po několika měsících odezní vaše chronické potíže a budete se moci naplno radovat ze svého pokroku a duševní pohody.

Blahodárný účinek Taiji se odhaluje,

pokud nastolíme souladný vztah ve všech rozporuplných oblastech našeho života. Na fyzické úrovni se jedná o soulad mezi horní a dolní části těla, na úrovni energie je třeba vyvažovat pohyb a klid a na úrovni mysli se dopracovat k meditativnímu vědomí.

Taiji je životodárný pramen univerza, Guan velmi účinná forma defenzivní sebeobrany.

Taiji-guan je nejen harmonizačním cvičením, ale zároveň bojovým uměním. Setkává se zde poddajná, intuitivní ženskost s mužským pronikajícím důrazem a strategií. Obě polarity jsou ve formě zastoupeny konkrétními technikami.
A protože je pracováno nejen s tělem, ale i energií a myslí mají širokospektrální využití. Čchi-kung můžeme přirovnat k pěstování krásné květiny v ideální zahradě, Taiji-guan ji následně vystavuje zátěži a povětrnostním vlivům, aby se stala odolnou a silnou.

Benefity čínských cvičení jsou nedozírné a jejich dosažení je tajemné.

Proto hlídejme své tři poklady Tao. Prvním je duch – vědomí, druhým čchi- životní energie a třetím je tělo – organizmus, v kterém bydlíme a můžeme se realizovat. V souladném působení těchto tří pokladů nacházíme radost a své správné místo na zemi. Pokud toho nedbáme, tělo bez kontroly mysli propadá pudovosti a animalitě, mysl bez těla ztrácí ukotvení a přináší deprese a celou řadu psychických potíží. Spojovacím článkem mezi myslí a tělem je energie čchi. Ta bude vyvážená a hojná pouze tehdy, když tělo a mysl vzájemně koordinují. Tato koordinace je odvěkou rovnováhou a mystériem taiji.