Taiji-guan (Tchaj-Ti)

Cvičení Taijiguan učí své adepty klidnému, uvolněnému a koordinovanému pohybu. Díky tomu se organizmus zbavuje přebytečného napětí a vitální energie Čchi začíná opět harmonicky proudit. To přispívá k výraznému zlepšení pocitového komfortu v těle a výraznému zklidnění mysli. Během času se z cvičení stává umění, které rezonuje s přirozeností a krásou, kterou obdivujeme zejména v panenské přírodě. Taijjiguan je program bez nároků na vybavení, fyzickou kondici a prostor. Dá se cvičit prakticky kdekoli, vyzbrojeni pílí a trpělivostí můžete kdykoli začít.

O taijiguanu více.

Pokud chceme ozdravit své tělo, zklidnit mysl a obnovit přetíženou psychiku,

potřebujeme pročistit, obnovit a zharmonizovat životní energii čchi. Abychom toho dosáhli, musíme dopřát tělu vyvážený pohyb a mysli klid. Tyto dvě kvality se dají uchopit v systému taijiguan nácvikem tzv. formy. Forma se skládá z pozic a pohybů, které se provádějí v předepsaném pořadí a rytmu. Prvoplánově nás učí pozornosti, koordinaci a rovnováze, v pozdějších fázích mohou být zdrojem vnitřní síly. Díky pravidelnému cvičení zlepšujeme svou pozornost, stáváme se víc sami sebou a naše energie se méně vyčerpává. Dalším benefitem je plynulost a nenásilnost. Tyto kvality nepochází z těla, ale jsou součástí mysli. Mysl, která nepodléhá ambicím, napětí a stresu může díky představě měnit kvalitu pohybu a tím harmonizovat čchi. To má neuvěřitelně blahodárný účinek nejen na psychiku, ale i tělo zejména pak vnitřní orgány. Pokud dokážete přijmout počáteční nezdary, po několika měsících odezní vaše potíže a budete se moci naplno radovat ze svého pokroku a znovu nastolené duševní pohody.

Blahodárný účinek Taiji se odhaluje,

pokud nastolíme souladný vztah ve všech rozporuplných oblastech našeho života. Na fyzické úrovni (člověk) se jedná především o soulad horní a dolní poloviny těla, na úrovni energie (země) je třeba vyvážit klid a pohyb a v oblasti mysli (nebe) je třeba zrušit boj kontraproduktivních myšlenek.

Taiji je životodárný pramen univerza, Guan velmi účinná forma defenzivní sebeobrany.

Taijiguan je nejen harmonizačním cvičením, ale zároveň velmi efektivní formou sebeobrany. Pokud se dokážeme na individuální úrovni vyladit, musíme umět tuto pozici ve světě kolem nás také ustát. Pomocí aplikací se učíme poznávat a používat životodárné principy, které nevedou k porážce či vítězství, ale rovnováze.

Benefity čínských cvičení jsou nedozírné a jejich dosažení je tajemné.

Proto se učíme střežit tři poklady. Prvním je duch – vědomí, druhým čchi- energie a třetím je tělo – organizmus, v kterém žijeme a můžeme se realizovat. V souladném působení těchto tří pokladů nacházíme radost a své místo na zemi. Pokud toho nedbáme, tělo bez kontroly propadá pudové animalitě a mysl se bez opory těla se zmítá v psychických potížích. Spojovacím článkem mezi myslí a tělem je čchi. Pokud tělo a mysl najdou opět svou rovnováhu, stejná bude i naše energie. A to je základ pro udržení zdraví.