Sběr a sušení léčivých rostlin

Sběr a sušení léčivých rostlin

Pro domácí použití bylinek sbíráme pouze ty léčivé rostliny, které opravdu důkladně známe. Při sběru je dobré se řídit několika pravidly :

  •  nesbíráme byliny mokré a za deště
  •  na sběr používáme vzdušné košíky nebo plátěnou tašku, nikdy ne igelitový sáček
  •  byliny nesbíráme v znečištěném prostředí (v blízkosti silnice, staveb, továren)
  • nikdy nevysbíráme všechny byliny na jednom místě; vždy zachováme pár jedinců   kvůli následné obnově druhu
  •  dodržujeme specifickou dobu sběru pro danou bylinu, a to nejen co se týká doby během roku (např.kořeny se sbírají buď na jaře nebo na podzim), ale i, pokud to je možné, denní dobu (např.květy měsíčku sbíráme nejlépe před polednem)

pravidla sběru a sbírané části rostlin:

kořeny, kůry
jaro nebo podzim (pakliže potřebujeme kořeny v průběhu vegetace sbíráme je v maximálním úbytku Měsíce a v noci)

natě
většinou v době květu

listy
během celé vegetační doby

květy
před plným rozkvětem

cibulky
po odkvětu a při zavadnutí nadzemní části

Byliny sušíme většinou ve stínu a v tenké vrstvě. Mě se nejlépe osvědčil dřevěný rám a přes něj napnutá síť proti komárům; bylinky nejsou přímo na zemi a sítem propadávají případné nečistoty. Samozřejmě je možné sušit i na čistých papírech, nebo zavěšené ve svazcích na šňůře. Po usušení by rostliny neměly být zahnědlé nebo zčernalé. Sušené byliny přechováváme v hermeticky uzavřených dózách, občas je ale provětráme. Pokud nemáme doma vlhké prostředí, je možné byliny dát i do větších papírových pytlů, nebo lepenkových krabic. Životnost a účinnost bylin je asi dva roky; je to ale individuální, obecně kořeny a kůry vydrží nejdéle, některé květy (hluchavka, akát, divizna) pouze od sklizně do sklizně.