Čchi-kung (Gigong)

Čchi kung je čínský výraz pro umění vnímat, rozhojňovat a kultivovat energii čchi. Čchi je doslova osnovní příčinou života a každá duševní, či fyzická choroba, je důsledkem její nerovnováhy, anebo vyčerpání. Cvičením čchi-kung můžeme tuto energii obnovovat a navracet zpět do původního, vyváženého stavu. Spolu s tím se učíme lépe vnímat, žít v uvolněném stavu a zbytečně nezasahovat do přirozeného běhu věcí. Tím se obnovují mocné síly, které posilují imunitu a upevňují zdraví.

O čchi-kungu více.

Běžně svou energii nevnímáme přímo, ale prostřednictvím pocitů. Mít ze svého života radostný, pohodový pocit nezávisle od všech vzestupů a pádů je nejen klíčem k udržení zdraví, ale také k tomu, aby se nám zde na zemi lépe dařilo. Uměním čchi-kung se obnovuje a vyvažuje čchi čímž nastává rovnováha v našem energetickém těle. Tento stav může nejen podpořit, ale také zhoršit celá řada faktorů mezi které patří například strava, životní prostředí, dědičné dispozice, práce, vztahy, spěch, stres atd. Jak vidíte cvičení samo o sobě stačit nemůže, ale bezesporu je velmi dobrým pomocníkem jak nastavit výchozí stav. Na housle se dát hrát teprve tehdy, když jsou struny správně naladěny a v našem případě tomu není jinak.  

V čchi-kungu se rozhojňuje čchi. Hojná čchi činí lidskou bytost živou, zdravou, bdělou a přítomnou; naopak slabá čchi způsobuje nepozornost, stres, deprese a úzkosti, za kterými jako stín následují duševní poruchy a nemoci. Nicméně každý máme svůj osobní energetický vklad, jako benzín v autě, který se jízdou vyčerpává. Na rozdíl od auta, které dotankuje, náš systém tohle nedokáže. Energie věkem ubývá a na této situaci ani čchi-kung nedokáže nic změnit, nicméně umí zkvalitnit palivo a naučí vás jezdit včetně návodu jak se o auto správně starat takže nám déle vydrží i v pokročilém věku.

Čchi-kung a aerobní cvičení

Běžné aerobní cvičení je dobré především pro posílení svalů, odstranění nadbytečného tuku, zrychlení metabolizmu a vyplavení nahromaděného emociálního stresu. Fyzickým pohybem se také zbavujeme toxinů a použité, nahromaděné energie; proto máme po tělesném výkonu radostné pocity. Jenže každý takový výkon je spojen s energetickým výdejem, který musí být v klidové fázi kompenzován adekvátním příjmem jinak začne docházet k úbytku tkáně a stresování celého organizmu. Výkon je neodmyslitelně spojen se silou a čím víc vydržíme, tím víc se domníváme, že jsme odolní a silní. To však nemusí být za všech okolností pravda. Pokud jsme relativně zdraví a především mladí naše energie se poměrně rychle obnovuje. To však zdaleka neplatí o lidech středního věku a později, kdy se síly obnovují mnohem pomaleji a věkem opotřebené tělo reaguje na zvýšenou zátěž bolestí. V takovém období je na místě začít postupně měnit zažité návyky, protože jinak bychom mohli svému zdraví místo podpory nevědomky škodit. Věk okolo 35-40let života je první zastávkou kde se zásadně mění poměry a kvalita energie čchi. V této fázi života bychom si měli uvědomit, že nelze jenom vydávat, měli bychom umět také odpočívat a kvalitně přijímat. Nastává období, v kterém se hlásí o slovo kvalita a kvantita by měla ustupovat do pozadí. Tato životní etapa je charakteristická zvolněním, zklidněním, zvnitřněním a duševní obnovou. Nastává ideální čas seznámit se s čchi- kungem. Ten používá mnohem jemnější nástroje a mezi ty nejdůležitější patří pozornost, představivost, uvolnění a dech. Při čchi-kungu nejsme orientováni na výkon ale na vyladění. Procvičujeme své tělo specifickými pozicemi a pohyby, ale nikdy mu nevnucujeme svou vůli. Tím jej nepřetěžujeme a energie čchi se tak může přirozeně obnovovat a proudit.

Než začnete

Každému čchi-kungu by mělo předcházet protažení a rozhýbání všech kloubů a páteře. Je to taková dynamická jóga. Jakmile se tělo rozhýbe a protáhne, stává se otevřenější a průchodnější pro energii čchi. V běžném aerobním výkonu se podobný proces odehrává také ale svaly na zvýšenou námahu reagují tuhnutím a tím se pohyb čchi omezí a v krajním případě dokonce zablokuje. Snažit se o čchi-kung bez náležité průpravy je to samé jako byste šli běhat a zapomněli doma boty. Pohoda a komfort mohou být záhy vystřídány nenadálými změnami a zvraty. Proto je zapotřebí, stejně jako v shiatsu, člověka nejdříve rozhýbat, uvolnit, zprůchodnit a teprve pak je možné začít s cvičením čchi-kung. Abychom z jedné strany nestavěli a z druhé nebořili, měli bychom čchi-kung přijmout jako životní styl. Je pošetilé vylaďovat jemná soukolí našeho organizmu a přitom nemít pod kontrolou stres, nadbytek živočišných tuků, workoholizmus, nadměrnou fyzickou námahu, případně negativní mezilidské vztahy.

Vnější a vnitřní praxe Čhi kungu

Vnější praxe je spojena víc s tělem a nazývá se wei-gong, vnitřní praxe vychází víc z mysli a nazývá se nei-gong. Symbióza Wei-gong a nei-gong dotváří rovnováhu taiji.

Wei-gong je začátečnickou praxí v níž primární pohyb těla sleduje příslušný energetický účinek. Každý z cviků má svůj specifický účinek a výsledek se potom rovná aritmetickému součtu všech účinků.

Nei-gong je pokročilou praxí, která vychází z meditativní mysli a představy, která vede čchi tělem. Fyzický pohyb, který může ale nemusí být vždy přítomen je jen přepisem pohybu vnitřního takže můžeme říci, že postup je zcela obrácený. Pro nei-gong je důležité sladit pozornost, pohyb a dech do jednoho kontinuálního celku, říká se tomu taojin.

Své životy tvoříme svými představami. Je to dokonalý nei-gong a pokud se nám naše představy samy od sebe plní, je to důkaz, že to děláme opravdu dobře. A kdyby tomu tak náhodou nebylo, možná se nacházíme v zajetí mechanického bezduchého opakování naučených stereotypů, které již dávno nejsou zdrojem inspirace a radosti. To je stav dnešního unaveného světa a klíčem ke změně je cesta k sobě k spiritualitě, v níž se odhalují skutečné, neměnné hodnoty.