Energie čchi-podstata života

Čchi je doslova osnovní příčinou života a smrt je potom důsledkem jejího naprostého vyčerpání. Každá duševní, nebo fyzická choroba, je důsledkem nerovnováhy, která se projevuje nadbytkem, nebo nedostatkem čchi. Abychom dokázali svou životní energii lépe vyvažovat a chránit, měli bychom v první řadě tento fenomén lépe poznat.

1.   Pravá, (čen čchi) prvopočáteční čchi
Jedná se o vrozenou čchi sídlící v ledvinách, která pochází od rodičů okamžikem početí. Koluje v drahách a prostupuje celým tělem. Aktivuje činnost všech vnitřních orgánů, které díky jí mohou plnit své funkce. Čchi vnitřních orgánů se vytváří za podpory prvopočáteční čchi. Je-li vrozené čchi nedostatek, nebo došlo v důsledku dlouhotrvajícího onemocnění k jejímu poškození, pak je i tělo oslabené a snadno podléhá nemocem. Proto se v čínské medicíně považuje za podstatu léčení rozhojnění prvopočáteční čchi. Ta se dá podpořit cvičením qigong, taiji, vhodnou stravou a vyváženým způsobem života.

2.   Osnovní čchi (cung-čchi)
Vzniká smícháním vdechovaného vzduchu s esencí, kterou vytváří slezina s žaludkem při trávení potravy. Osnovní čchi se shromažďuje v hrudi, vychází přes hrdlo, prochází aortou a podporuje dýchání. Jestliže osnovní čchi neklesá dolů, potom se krev v cévách zahušťuje, blokuje a při zhoršené průchodnosti cév může způsobit srdeční infarkt, nebo mozkovou mrtvici. Proto je velmi důležitá pravidelná relaxace, otevření pasu a nohou aby čchi mohla lépe klesat dolů.

3.   Vyživující čchi (jing-čchi)
Vyživující čchi je esence, která se vytváří trávením potravy. Jedná se o určitý druh jemné materiální esence, která je dopravována ze sleziny a žaludku do plic, odtud vstupuje do krevního oběhu, kde se stává součástí krve a s ní je dopravována jako výživa do celého těla. Proto je vhodné korigovat konzumaci toxických, těžko stravitelných potravin mezi které patří zejména maso.

4.   Ochranná čchi (wei-čchi)
Weij-čchi se vytváří z jangové čchi ledvin. Vyvěrá ze spodního zářiče, rozhojňuje se ve středním zářiči a odtud stoupá do zářiče horního. (páteř) Funkčnost ochranné čchi závisí hodně na čchi získané trávením potravy a vitální odolnosti organizmu. (silný kořen). Ochranná, stejně jako vyživující čchi se rodí z potravy. Čisté složky se mění na výživu a kalné složky se proměňují na ochranu. Výživa se nachází v cévách, zatímco ochrana je na povrchu. Ochranná čchi se pohybuje mimo regulérní dráhy a její pohyb závisí na distribuční funkci plic. Podílí se na jangové tělesné čchi a krom ochrany plní též úlohu zateplování.      
 

Co ovlivňuje kvalitu čchi?

1.   Životní prostředí, způsob života, životospráva, de facto všechno nevyjímaje roční období, sluneční svit, fáze měsíce, dominantní planety a pod.

2. Na živelné úrovni do nás vstupuje šestero rozvracečů: Vítr, teplo, horko, vlhko, sucho a chlad. Na emociální úrovni to je radost, hněv, smutek, zádumčivost, žal, strach a stres. Nelze též zanedbávat oslabení čchi nadměrnou sexualitou, konzumací masa, soli, alkoholu a kávy. Nikotin a drogy jsou doslova zabijákem čchi.  

2.   Vstřebávání jemných esencí z potravy a dýchaného vzduchu. Není od věci věnovat pozornost složení potravin z hlediska čchi. Nejvíce čchi mají čerstvé ovoce a zelenina, nejméně potom chemicky upravené, mražené, nebo konzervované potraviny. Ty se dělí podle termických vlastností na neutrální, teplé a studené. Svou čchi podpoříme když budeme v uzavřených prostorách pravidelně větrat a naučíme se jemně a hluboce dýchat. (pranajama jóga)  

3.   Cvičení tao-jin v nichž se spojuje vědomí, dech a pohyb do jednoho koordinujícího celku. Qigong, taiji, ale též procházka v přírodě, a všechny rekreační pohybové aktivity. Když se hýbeme, naše esence, uchovávající se v ledvinách, se přetváří na bioelektřinu a vzniká jang. Ten se ale nadměrnou zátěží a výkonem rychle vyčerpává a zejména v pozdějším věku hůře obnovuje.

4.   Mysl. Naše mysl hraje důležitou úlohu při vytváření čchi. Klidná, emočně vyvážená mysl nebrání volnému pohybu čchi. Mysl, která se pravidelně oddává rozčilování a negaci je silným blokátorem proudění čchi. Vyčerpávají se ledviny, játra se dostávají do nadbytku a to škodí srdci. Pokud chceme harmonizovat svou čchi, měli bychom se naučit svůj pohyb řídit myslí. Tím se pohyb nepředbíhá před záměrem a vnější bude s vnitřním v rovnováze.


Závěrem:

Náš život se skládá z maličkostí velkého významu. Neviditelná, zdánlivě zanedbatelná energie čchi je toho příkladem. Klíčem k rovnováze je především naše mysl. Pokud ji přesvědčíme a ona začne pracovat v náš prospěch, můžeme se dostat až ke cvičení čchi-kung a rovnováze čchi. Obecně vždycky stačí málo, ale důkladně s niterným přesvědčením, odhodláním a stálostí, potom se mohou stát opravdové zázraky.

(Použitá literatura: Umění pěstování čchi a ozdravění těla Ma Li-tchang).

Napsat komentář