Časté otázky (FAQ)

 • Proč cvičit taiji-guan?

Dlouhodobé cvičení Taiji-guan (dále jen taiji) uvolňuje stres a je prevencí proti mnoha nemocem. Např. snižuje hladinu tuků v krvi, zpomaluje řídnutí kostí (osteoporóza), synchronizuje a zlepšuje mozkovou činnost. Zbavuje nervozity, je efektivní v oblasti prevence a rekonvalescence kardiovaskulárních chorob a dýchacího systému. Tohle říká vyhledávač Google.

Zní to velmi lákavě a je to dokonce i pravda, jenže cesta k tomu je trnitá a zdlouhavá. Účinků je hodně, ale metoda jen jedna – vědomý pohyb. V taiji se učíme bez ambicí a křečovitého úsilí specifickým pozicím a pohybům, které, jsou-li prováděny správně, mohou otevřít a zprůchodnit tělo vitální energii čchi. Ta může být z celé řady důvodů oslabená nebo jinak narušená. Toužíme-li tedy po imunitě a pevném zdraví, první o co bychom se měli zajímat je hojná a vyvážená čchi. Abychom toho dosáhli, potřebujeme se upevnit v těle a naučit se v něm vnímat. A právě k tomu nás taiji učením tzv. forem postupně přivádí. Bez vnímání nemůžeme mít kontakt s energií a takové cvičení je pouhým estetickým a mechanicky uspořádaným pohybem.

Po cca 30 letech cvičení si dovolím říci, že Taiji v mnoha ohledech překračuje obecný rámec fyzického cvičení; nejenže je výborným pomocníkem k zlepšení koordinace a rovnováhy, ale také zdrojem spirituální inspirace a mnoha situacích se stává terapií, která pomáhá do správných proporcí uspořádat naše niterné obsahy.

 • Co se děje na úplném začátku?

Na začátku je člověk plný zmatků, nejasností, nedůvěry a obav. Jeho mysl neustále vymýšlí proč něco nejde a čeká, že to přijde samo. Každý se v tom hledá a čeká co mu to přinese. Jenže bez otevření, uvolnění, nadšení a přijetí to bývá problém. Takže první týdny a měsíce na kurzu nejde ani tak o taji ale spíš o hledání důvěry a navazování vztahu.

 • Jak dlouho musím cvičit aby se dostavily první výsledky? Stačí občas, nebo pravidelně

To je často diskutovaná otázka, která tak trochu zavání kupčením. Jinými slovy co musím udělat aby….Může to být dokonce tak, že někoho cvičení nebaví, ale dělá to ze zištných důvodů. Během své praxe jsem měl několik takto názorově orientovaných klientů a nikdy to nedopadlo dobře a po několika měsících odešli.

Programově očekávat nějaké výsledky je pošetilost. To dělají racionální lidé, kteří se snaží všechno ve svém životě plánovat a mít pod kontrolou. Progres v taiji s takovým přístupem nijak nerezonuje. Pokud mohu doporučit cvičte pro radost, pro drobná vítězství a malá dosažení, jednoho dne se vše zúročí mnohem hmatatelnějším způsobem.

Pokud jste se přihlásili na kurz, navštěvujte jej pravidelně a navzdory počátečním nedostatkům a potížím vytrvejte. Vše potřebuje svůj čas a taiji není výjimkou.

Najděte svou zodpovědnost k sobě a k člověku který vás učí. Připravujte se z hodiny na hodinu abyste se při cvičení stali partnerem, nikoli jen pasivním účastníkem, který čeká, co mu to dá, nebo co se bez jeho přičinění stane.

 • Mám zdravotní potíže, pomůže mi čchi.kung nebo taiji?

V první řadě se musíme zamyslet nad tím zda se jedná o duševní, nebo fyzické potíže. Pokud máte pohybová omezení z důvodů úrazu, přetížení, vážené nemoci, nebo jste se jen dlouhodobě zanedbávali, potřebujete do procesu obnovy a harmonizace zapojit nejen své tělo, ale také mysl. Díky představivosti, která je v taiji a čchi-kungu součástí každého pohybu, rozproudíte energii čchi, o pokud je nějaká oblast traumatem izolována a blokována, oživíte ji a navrátíte celku. Vše funguje na principu, který říká co si umím představit dokážu i udělat, samozřejmě pokud není poškození dané oblasti patologické. Nesmíte však působit silou proti stávajícím blokům a svým omezením. Jedná se o velmi účinnou metodu sebe léčení principem nei-gongu, který čínská cvičení velmi často využívají, má však tu podmínku, že se mu musíte nejdříve naučit. Další potíže mohou být psychického původu. V takovém případě se orientujte výhradně na své tělo, tím uzemníte svou realitu a nebude tolik prožívat své pocity a myšlenky. Realizujte se v projektu „mé tělo“ a naučte se formu taiji. Je to proces na jehož konci si uvědomíte, že mnohé je úplně jinak. Všechno přichází pozvolna, pomalu a především zevnitř. Je důležité nespěchat a trpělivě, pravidelně provádět daná cvičení, časem sami odhalíte, co všechno se ve vašem životě zlepší.

 • Taiji bylo ve své původní podobě bojovým uměním, jak se to slučuje se zdravotním cvičením?

Tahle otázka se týká mnoha začátečníků a především pak žen, které touží po pohodě a zdraví přičemž pojem bojové umění v nich navozuje rozporuplné a často odmítavé postoje. Proto je také mnohem populárnější joga se svojí zcela jasnou programovou definicí, které taiji a čchi-kung nemohou v návštěvnosti a popularitě konkurovat. Jóga, stejně jako čchi-.kung specifickým způsobem člověka obnoví a vyladí, nenabízí však způsob jak tento stav v běžném životě plném napětí a konfliktů ustát. Přitom není žádným tajemstvím, že lidé praktikující jógu, meditaci nebo čchi-kung jsou citlivější a zranitelnější takže z podstaty věci se potřebují stabilizovat a chránit. A protože to zpravidla neumí, izolují se a asertivním chováním udržují distanc. To je však umělé a připravuje vás to o energii. Umění taijiguan může být velmi dobrým prostředníkem, který vás praktickým způsobem naučí jak energii, která k vám přichází přijmout, vést, neutralizovat, transformovat zkrátka neutíkat, nebránit se, nebát se, nedělat ochranné bubliny a podobné nesmysly, nýbrž zůstat sví a přirozenou součástí celku.

 • Je taiji vhodnější spíš pro muže, anebo pro ženy?

Je úplně jedno zda cvičí muži, nebo ženy, muži chápou taiji mužským způsobem a ženy zase ženským. Každý si nachází a bere to, co může potřebovat. Výbušnější a silovější muži se učí zjemnit a zklidnit, fyzicky slabší a citlivější ženy se učí odhodlanosti a stabilitě. Tělesné a duševní by mělo nacházet rovnováhu. Taiji je unikátním nástrojem, jak v sobě vyvážit mužskou a ženskou polaritu a tím se navracíme k celistvosti a rovnováze.

 • Co si mám vzít na sebe? 

Ideální je volný, vzdušný oděv z přírodních materiálů boty s tvárnou, slabší podrážkou. Můžete si vzít také termosku s čajem a nezapomeňte přibalit dobrou náladu.

 • Cvičil(a) jsem nějaký čas jógu, nejsou tyto dva systémy kontraproduktivní?

Jóga a taiji jsou dvě ruce jednoho organizmu. Když si budete chtít spravit bolavá záda, ideální jsou jógové pozice a spinální cvičení. Když ale budete chtít zharmonizovat svou energii a najít lepší vztah k sobě nebo ostatním, doporučil bych studovat taiji. Lidé, kteří mají za sebou pár let jógy bývají často průchodnější, přístupnější a tělesně pročištění, což samozřejmě zrychluje a umocňuje účinek taiji nebo čchi-kungu. Mívají trochu slabší nohy, ale to se časem spraví.

Třecí plochy mezi taiji a jógou by se někdy mohly najít na úrovni špatně pochopené filozofie. Někteří lidé praktikující jógu programově odmítají konflikt, kterým pro ně představuje aspekt bojového umění. Konflikt však nespočívá v tom či onom, ale tím že něco a priori odmítáme takže nechme to být a nechme to žít. Pokročilé taiji a pokročilá joga, čchi-kung nebo meditace jsou jedno, tudíž mezi sebou nemohou mít žádný problém.  

 • Je pro mě dobré taiji, když se věnuji posilování, jiným bojovým uměním, případně výkonnostnímu sportu?

Dávejte dobrý pozor zda principy těchto oborů nepůsobí vůči sobě příliš kontraproduktivně. V posilovně posilujete tělo a svaly, v taiji se učíte na svaly zapomenout a pracovat s energií. V bojových sportech se učíte rychlosti a síle, v taiji svou sílu stavíte na přijetí a uvolnění. Ve výkonnostním sportu jdete často za limity svých možností což stimuluje adrenalin, v taiji respektujeme své možnosti a adrenalin nepěstujeme neboť je návykový. Abychom udrželi svou vitalitu a zdraví s energií se učíme hospodařit, neplýtváme a už vůbec nepodnikáme extrémní výkony.

Takže pokud již nemáte potřebu cokoli sobě nebo druhým dokazovat možná je čas na taiji. Zase něco dokážete, ale tentokráte to bude úplně jinak.

 • Jaký je ideální věk na cvičení taiji?

Taiji pracuje nejen s tělem ale i energií a myslí. Proto není vhodné pro děti, které neudrží delší dobu pozornost a ve své přirozenosti jsou svým vědomím jinde. Jinak je to úplně jedno, když se na to cítíte, můžete začít kdykoli. Ideální je začít mezi 35 a 45 rokem života, kdy se energie zásadním způsobem proměňují. Čínská cvičení mohou být v tomto období ideálním průvodcem. Jinak je otázka kdy začít ryze individuální.   

 • Cvičil(a) jsem taiji někde jinde s někým jiným, nebude problém se k vám zařadit?

Pokud nejste popsaný list papíru a je ve vás prostor k něčemu novému, nepředstavuje to žádný problém.