Ženy a cvičení Taiji

Ženy mnohem více než muži potřebují cvičení, které posiluje kosti a imunitní systém. Důvod je ten, že ženy jsou mnohem náchylnější k emociální nerovnováze a autoimunitním onemocněním než muži, včetně roztroušené sklerózy, artritidy, lupusu, fibromyalgie a psoriázy. Ženy jsou také více ohroženy ztenčováním kostí a jak stárnou, je pravděpodobnější, že pokud ztratí rovnováhu a spadnou, způsobí si vážný úraz. Když se v USA podrobily výzkumu fitness aktivity, které mají za cíl utužení imunity a zdraví, ukázalo se, že většina z nich je navržena pro muže. Hodí se k archetypu jang, k mužském tělu, které je nastaveno na svalovou sílu a výkon. Fitness programy probíhají často pro obě pohlaví společné, jenže v tomto režimu to není pro ženy zejména středního a pokročilého věku vůbec vhodné. Muži mají tělo svalnatější, odolnější a pevnější, ženy jsou jemnější, a proto i jejich tělo je hladší, zaoblenější a zranitelnější. Muž potřebuje ke své realizaci expanzi a výkon, žena potřebuje spíš udržovací program, který bude spojen s uvolněním a klidem. Pokud ženy napodobují ve svých aktivitách muže, poškozují a oslabují svou podstatu, která je svou povahou jin.

Už léta učím taijiguan (dále jen taiji) a je zajímavé, že mé kurzy navštěvují převážně ženy. (předpokládám, že důvodem je ženská schopnost vnímání, která je racionálním mužům často odepřena. Pokud muži najdou v taiji zalíbení, je to především díky bojovému umění).   

Praxe taiji zahrnuje aerobní tréning uvolněných, klidných pohybů a proto je oblíbeným tématem žen, neboť ty, na rozdíl od mužů, mnohem víc zajímá prevence, která je klíčem k duševní pohodě a zdraví. Tato cvičení nabízí krom vyváženého pohybu také úlevu od každodenního napětí a stresu. Podporují nejen imunitní systém, ale taktéž motoriku, správné reakce, které se s přibývajícím věkem oslabují a ztrácí.

„Existují prokazatelné důkazy o tom, že taiji je jedním z nejlepších cvičení na snižování rizika pádů,“ říká Peter Wayne, ředitel Osherova centra pro integrovanou medicínu. U každého čtvrtého dospělého nad 65 let dojde k pádu a z těchto pádů jeden z pěti způsobí zlomeninu kosti nebo poranění hlavy. „Výzkum zjistil, že lidé, kteří se věnují aktivně taiji, snižují riziko pádu o 20% – 40% již po pouhých šesti měsících započaté praxe,“ říká Wayne.

Například studie z roku 2017 publikovaná v časopise Journal of the American Geriatrics Society zjistila, že starší dospělí, kteří se každý týden po dobu 26 týdnů účastnili výcviku taiji, snížili riziko pádu o 43% a díky tomu minimalizovali i pravděpodobnost případného úrazu a zranění.

„Slyšel jsem, jak moji kolegové spojují taiji s nákupem na jednom místě. Je to pravda, získáte všechno a najednou, je to multimodální terapie,“ (širokospektrální kognitivně behaviorální terapie) říká Wayne. „díky Taiji získáváte celou řadu výhod a benefitů, přičemž tím zásadním je návrat k jemnosti a empatii. Jemnost je ženskost a ženskostí se vracíme k sobě. Není pochyb o tom, že právě tento specifický přístup harmionizuje a léčí. Zároveň je branou k obnově sebevědomí zejména těm, kdo se narodili jako méně ambiciózní, bojovní a silní.

Další zdravotní výhody cvičení taiji:  

Při oslabení svalů. Jak lidé stárnou, ztrácejí sílu, což je spojeno s úbytkem svalové hmoty a sníženým objemem fyzické práce. Taiji vám pomůže udržovat v kondici ty svalové partie, které mají zásadní vliv na vaši rovnováhu a motoriku, tedy především nohy. (Není žádným tajemstvím, že organizmus začíná stárnout od nohou). Navíc čínská medicína říká: „Silné nohy-silné ledviny, slabé nohy, slabé ledviny a s touto úměrou je spojena i energie“. Proto zprůchodnění a oživení spodních partií těla zejména pak pasu a nohou je klíčové a přináší celou řadu zdravotních benefitů. Navíc posílení dolních končetin se děje neinvazivní metodou, tedy s váhou vlastního těla izomerickým způsobem, čímž se vyhneme nadměrným zátěžím a extrémním flexím, které mohou namáhat vazy a škodit kloubům. Pro taiji je typické pravidelné přenášení váhy z jedné končetiny na druhou, tím se střídá napětí a uvolnění, nohy zesílí, ale nikdy to není na úkor nadměrné svalové námahy. Pravidelným pohybem nohou zlepšujeme také průchodnost cév a pružnost kotníků, které jsou nosným pilířem stavby celého těla, zejména pak páteře.

Senzorické deficity. Mnoho lidí zejména pokročilejšího věku zmiňuje ztrátu citu v některých částech těla což zhoršuje pohyblivost a kvalitu prožívaného života. Jedná se o periferní neuropatii, druh poškození nervů, které způsobuje slabost, brnění a necitlivost, nejčastěji v rukou a nohou. V příslušné partii může docházet i ke zhoršení mobility. Necitlivost v dolní části chodidel (to, čemu lékaři říkají ztráta plantárního pocitu) může zhoršit i rovnováhu. „Existuje několik studií, které ukazují, že taiji výrazně zlepšuje vnímání chodidel,“ říká Wayne. Tento obnovený pocit vám pomůže odhalit, zda máte stabilitu, anebo zda je váš postoj deformován předkloněním či zakloněním páteře. Cvičení forem taiji ve snaze o vyvážený postoj po nějakém čase svou rovnováhu obnovíte. Navíc ulevíte svým kloubům a zádům, na které bude váha těla působit vyváženě.  

Pomalejší doba reakce. Výzkum ukazuje, že lidé, kteří se pravidelně věnují taiji, zlepšují své reakce, a především reakční dobu. V jednom experimentu, chodily zkoumané osoby na běžeckém pásu, který byl zapnutý do režimu klidné chůze. V simulovaném skluzu se testovaly reakce. Lidé, kteří praktikovali taiji měli mnohem kratší dobu reakce CNS a svalů a díky tomu ztráceli mnohem méně rovnováhu než lidé, kteří taiji neznali. (říká Wayne). Tento efekt je podobný hráči baseballu, který reflexivně zvedne ruku, když na něj letí míč. Pokud ten, kdo pravidelně cvičí taiji šlápne na nerovný obrubník, má mnohem větší pravděpodobnost, že se mu nic nestane, protože primárně nepodléhá panice, umí se uvolnit a pracuje se svým tělem tak, aby co nejdříve našlo ztracenou rovnováhu.

Ztráta vnímání. Další výhodou taiji je, že vám může pomoci naučit se vnímat důležité pocity v těle. Vědci zjistili, že lidé padají, protože jejich pozornost je rozptýlená a oni se nedokáží vnímat, říká Wayne. Tento efekt se projevuje v experimentech, kdy jsou lidé vyzváni, aby se postavili na jednu nohu a poté počítali násobky 7 nebo 3. Lidé, kteří se nevnímají nemají ani smysl pro rovnováhu a počítání je natolik vyvede z míry, že za chvilku spadnou. Naopak lidé, kteří svou rovnováhu pravidelně trénují, jsou schopni periferního vnímání a úkol navíc je nijak zásadně nerozhodí.

Trénink taiji umožňuje být v sobě a díky tomu můžete eliminovat strach anebo rozrušení. Zdá se, že taiji pomáhá nejen fyzicky, ale i duševně, a tak nezbývá než dodat, že je univerzálním cvičením pro obnovu rovnováhy.  

Řídnutí kostí

Je prokázáno, že taiji vám může pomoci posílit vaše kosti. Některé výzkumy zjistily, že dokáže zabránit úbytku kostní dřeně, nebo zhoršení její kvality, ke kterému dochází s přibývajícím věkem. Přibližně v době menopauzy zaznamenává mnoho žen prudké snížení kostní denzity (hustota) v důsledku snížení množství hormonu estrogenu cirkulujícího v těle. Tato ztráta kostní hmoty může mít za následek řídnutí kostí zvané osteopenie, a pokud bude pokračovat, vaše kosti budou nakonec křehké a náchylné k zlomeninám, což je stav zvaný osteoporóza. Je možné, že taiji pracuje na zpomalení rychlosti úbytku kostní hmoty, protože je to cvičení s váhou, které stimuluje růst kostí. “- Harvard Medical School. To je pouze povrchní vědecký úsudek, lidé, kteří znají taiji vědí, že za tím vším je energie čchi. Pravidelným cvičením technik taiji se každým nádechem čchi vtahuje do kostní dřeně a tam posiluje pevnost a pružnost celého skeletu.

Nedávné experimenty prokázaly, že kosti nejsou zdaleka pouze strukturální, ale mají i svůj psychologický rozměr, protože generují hormon související se zdravím celého organizmu. Aby mohly správně fungovat, vyžadují pravidelnou jemnou stimulaci. Tato nová oblast výzkumu může dokázat, že taiji je skutečně nejlepší formou zdravotního cvičení na světě. Důležité je však začít včas a vybudovat pevné základy na kterých je možné stavět. V pozdějším věku můžete začít také, ale musíte počítat s tím, že některé věci se vám už dosáhnout nepodaří.    

Zdroj: článek mistra-učitele Davida-Doriana Rosse, YMAA, dr. Yang jving Ming. 

Napsat komentář