Duševní problémy a Tchaj-Ti

Hodně lidí se v dnešní době potýká s celou řadou duševních problémů, a protože klasická medicína je často bezradná, hledají pomoc i v alternativních metodách a postupech. Tím se otvírá celá řada možností, mezi něž patří i Čchi-kung a Tchaj-Ti.

Občas mi přijde takovýto email: „Našel jsem si vás na internetu, ráda (rád) bych se naučil Tchaj-Ti, kolik to stojí a kdy se mohu zařadit“?

To zásadní, co mělo zaznít však chybělo: Mám ten a ten problém, myslíte, že právě tohle mi může pomoci? To je ono a pokud žádné problémy nemáte a cvičení jste si vyhledali jen na ukrácení dlouhé chvíle, raději od svých nápadů upusťte. Skutečné a hodnotné věci přicházejí totiž z životní potřeby, nikoli z kratochvíle. Lidé se však nechtějí na potkání svěřovat, začnou cvičit a čekají, co to s nimi udělá. Čím déle cvičí, tím více chápou, že Tchaj-Ti není produkt, nýbrž proces v němž díky pozornosti přetváříme a zušlechťujeme sami sebe.

Je obecně známo, že původ devadesáti devíti procent všech našich potíží se nachází v mysli. Myslíme často kontraproduktivně a zároveň hodně. Naše psychika tento nápor nezvládá a v extrémních situacích začíná kolabovat. Nejdříve má výpadky pozornosti a není schopna déle se soustředit. Později už nezvládá vůbec nic a nastává fáze duševního útlumu a vynuceného klidu. Lidé však klid neznají, bojují s ním, chtějí vše vrátit do původních kolejí a tím se jejich situace ještě víc zhoršuje.

V čínské terminologii je myšlení jang a náleží mužskému principu, vnímání je jin doplňuje ho principem ženským. Nadbytek myšlení způsobuje nerovnováhu mužské a ženské polarizace, favorizuje myšlení a nedoceňuje vnímání. To vede k dominanci ulpívajícího, dobyvačného a rozpínavého rozumu. Návrat k intuici a vnímání je návratem nejen k rovnováze, ale i esenciální kvalitě bytí, v níž odhalujeme každou, byť nepatrnou částečku života jako svoji součást. Tato zkušenost zásadním způsobem mění pohled na prožívanou realitu. (Tato schopnost je základním stavebním kamenem každého čchi-kungu).

A protože je všeho dnes opravdu hodně, musíme čas od času ze sebezáchovných důvodů „vypnout“. Místo toho abychom se v těchto chvílích určených relaxaci a odpočinku stali součástí vnímání, znovu nutíme mysl pracovat, tentokráte v jiných a nedůležitých tématech. (internet, televize, telefon atd.) I tyto činnosti však vyžadují pozornost a proto unavují.

Únava tlumí a odpojuje pozornost.

Když se na kolizním kurzu setkají dvě osoby s utlumenou, nebo odpojenou pozorností, může nastat velký problém. Navíc, s pozorností je svázána životní energie a společně vytvářejí spojené nádoby. Proto nedostatek pozornosti vede ke stagnaci energie. A stagnace energie bývá důvodem nepozornosti, díky níž nejsme schopni v kritické situaci rychlých, sebezáchovných reakcí. (přetížení a starší lidé).

Abychom vyřešili tento handicap a odstranili případné duševní potíže, potřebujeme se zaměřit na svoje tělo, stabilizovat svou pozornost a neučit se vnímat. Když vnímáme, nemyslíme a to je jediná možnost jak se z bláznivé mysli nezbláznit. Pokud jste ale přesvědčeni, že všechno je s vámi v naprostém pořádku, můžete pracovat, cvičit a když nebudete moc, přidejte.

Kdybych měl ve stručnosti jednou větou říci to podstatné čím čchi-kung a Tchaj-Ti může obohatit dnešního člověka, je to klidný pohyb. Možná si řeknete nic převratného, ale zamyslete se, kolik máte ve svém životě klidu? Všeho ostatního máme spoustu, ale klidu se nám nedostává. Klid paradoxně nenajdeme v klidu, ale v pohybu a o to tady jde. (například příroda, všechno je v neustálém byť velmi nepatrném pohybu, ale zároveň jakoby zakleto v neuvěřitelném tichu a klidu; a tento klid léčí. Klid je kořenem Tchaj-Ti).

Klid je výsledkem vědomé přítomnosti všude tam, kde na výsledcích nezáleží. (Z toho vyplývá, že mohu přestat myslet, ale abych zažíval klid, musím se naučit vnímat).

Všude tam, kde nemusíme myslet můžeme začít vnímat, díky tomu najdeme klid a ten s námi zůstane. Díky klidu nemůžeme být ambiciózní, arogantní, neurotičtí, hektičtí, kritičtí, stresovaní, vyhoření nebo dokonce agresivní. Naše energie díky klidu bude volněji proudit a to je klíč k uchování rovnováhy a zdraví. Ozdravný proces od všech duševních potíží a neuróz může začít tím, že ve všem co budeme dělat si pohlídáme zrníčko klidu. Vyzkoušejte a uvidíte co to s vámi udělá. Dokážeme-li to, třeba v čínských cvičeních, můžeme to zvládnout i jinde a potom náš život dostane úplně novou příchuť.

Napsat komentář